Monthly Archives: октомври 2012

Книги на български в Айтюнс

PayPal Bookstore / ПейПал книжарница: payhip.com/eknigi

Advertisements

Антекера в отразеното небе

Освен утрините, когато лицето не знае, че има брада, обичам също рутината. Харесва ми бавното протичане на повтарящи се дни, когато от наблюдател ставам огледало. В такива дни преставам да меря събитията със собствените си длани, пръсти, погледи и с ума си. Тогава свеждам плановете си до керван с една камила. Намеренията и целите ми, както виждате, са дребни – могат да се нарекат лилипутски. Едни пигмеи в света на мащабно мислещите. Предпочитам малкото пред голямото, бавното пред бързото, тихото течение на познати мисли, пред хаоса на реалния свят, в който собствените ми ценности нямат стойност. Казвам това, за да разберете с какво колебание предприех едно търговско пътуване, което бе продиктувано от от маловажна, но любопитна подробност. Може да се каже дори – от един слух………

http://www.svobodata.com/page.php?pid=9982&rid=64


Ристо – в „Стършел“

Разказът Ристо – в „Стършел“

http://www.starshel.bg/?pos=11&brid=414&year=2012&month=October&artid=1297


%d bloggers like this: